personale: oplæg om ADHD

Foredrag/temadage for sagsbehandlere, personale på institutioner, revalideringscentre, skoler m.m.

Formålet med oplæggene er at give personale, der arbejder med ADHD-diagnosticerede (eller potentielt diagnosticerede) et grundlæggende kendskab til ADHD, så de:

Eksempel på indhold af temadag / foredrag:

Pris for temadag á 6 - 7 timer: Kr. 9.000 eksklusive transportudgifter og udgifter til kursussted, fortæring og lign.

Pris for foredrag á 3 - 4 timer: Kr. 6.000 eksklusive transportudgifter og udgifter til kursussted, fortæring og lign.