støtte/kontaktpersoner

Pris for temadag á 6 - 7 timer: Kr. 8.000 eksklusive transportudgifter og udgifter til kursussted, fortæring og lign.

Pris for foredrag á 3 - 4 timer: Kr. 5.000 eksklusive transportudgifter og udgifter til kursussted, fortæring og lign.