supervision/faglig sparring

F.eks.: støtte/kontaktpersoner, sagsbehandlere, ansatte på institutioner, revalideringscentre, produktionsskoler eller lignende

Forældre og pårørende til ADHD-diagnosticerede (eller potentielt diagnosticerede)

Formålet kan være mangeartet, fx:

Pris for faglig sparring/supervision: Kr. 500 pr. time (+ alm. gældende kilometertakst)