Nyhed

Socialtræningsprogrammet Basic

Nu er efterfølgelsen til programmet Reflex færdig, så der nu foreligger to selvstændige
programmer, som supplerer hinanden rigtig godt.

I Reflex lærer man at få styr på sig selv, at identificere et problem samt at stoppe, at tænke og
handle.

I programmet Basic bliver man trænet i at tackle forskellige problemtyper samt at finde løsninger
ud fra en bred analyse frem for at handle på den første indskydelse - herunder at søge fakta samt
indhente viden om en given situation.

Programmets tilblivelse skyldes en stor efterspørgsel og et stort behov for struktureret materiale
til udvikling af social kompetence og mønsterbrydning i forskellige miljøer.

Der har ligeledes været et stort behov for at få et efterfølgende træningsforløb til programmet
Reflex. Programmet er målrettet unge og voksne med manglende social tilpasningsevne, f.eks.
adfærdsvanskelige unge, misbrugere, kriminelle, unge og voksne med ADHD m.m.

Programmet har baggrund i mange års erfaring med implementering af og undervisning i lignende
strukturerede undervisningsprogrammer. Inspiration er hentet fra en bred vifte af anerkendte
programudviklere verden over.