Instruktørkursus - Reflex

Undervisningen i Reflex adskiller sig fra ”almindelig” undervisning, da fokus i et kognitivt program ligger på erkendelses- og tankeprocessen via den enkelte deltagers aktive ageren.

Brug af materialet kræver således opkvalificering. Der arrangeres derfor kursusforløb for institutions-personale, undervisere, pædagoger, aktiveringsmedarbejdere og lign. i varetagelsen af programmet Refleks:

3 dages kursusforløb. På kurset arbejdes efter målrettet materiale m. undervisningsmanual (udleveres på kurset).

Som udgangspunkt oprettes der hold ved 8-12 deltagere. Andet kan aftales.

Prisen for kurset er 5.000 kr. pr deltager