Programmet Reflex

Programmet Refleks (Anger Management i kognitivt baseret udgave)

At arbejde kognitivt er træning i og udvikling af en effektiv tænkning før en handling !

Målgruppe

Reflex er et kognitivt baseret træningsprogram, som henvender sig til målgrupper, hvis tidligere eller nuværendeadfærd afspejler en manglende evne til konfliktløsning p. g. a. vanskeligheder ved at håndtere stærke følelser, herunder følelsen vrede.

Målgruppens karakteristika kan bl.a. være:

Formålet med programmet Refleks:

Indhold i programmet Refleks:

Programmet består af 9 lektioner (kapitler), og selve undervisningsmaterialet består af en instruktørmanual på 144 sider inklusive konkrete øvelser. Der er således tale om et komplet program, der præcist guider både instruktør og deltagere gennem forløbet.

Ud over de 9 lektioner indeholder materialet lærerintroduktion, visitationsmateriale, evalueringsmateriale m.m.

Programmet Reflex er omfattet af bestemmelserne om copyright.